Kundernes sindstilstand

Kundernes sindstilstand er ofte forskelligt fra gang til gang.

At kunderne er forskellige og derfor også skal behandles forskelligt, er de fleste sælgere helt bevidste overfor. Men at den enkelte kundes sindstilstand ofte er forskelligt fra gang til gang, er mange sælgere ikke opmærksomme på.
Resultatet heraf er, at sælgeren i en del tilfælde kommer “forkert ind på kunden”, hvorved en salgsmulighed måske forspildes. derfor bør sælgeren være forsigtig i den indledende kontakt med kunden.
At sælgeren taler alt for meget og slet ikke opfatter kundernes irritation, er indlysende.
I praksis er der en del sælgere, som ubevidst gør den fejl at tale for meget, uden at tale om det, der interesser kunden. Som sælgere bør vi tale mindst muligt – og kun tale om det, der interesserer kunden.